Met onze expertise zorgen wij ervoor dat u niet meer belasting betaalt dan nodig is.

Er bestaat in Nederland veel wet- en regelgeving op het gebied van belastingen. Onze belastingprofessionals weten precies van welke aftrekposten u gebruik kunt maken en kunnen we voorkomen dat de Belastingdienst navorderings- en naheffingsaanslagen, rentes en boetes oplegt.

1. Aangifte dividendbelasting

Wij ondersteunen  particulieren en ondernemers bij hun aangifte dividendbelasting.

Het is onze doelstelling om uw organisatie fiscaal optimaal in te richten met behulp van de meest actuele fiscale mogelijkheden.

2. Aangifte erf-/schenkbelasting

De erfbelastingaangifte wordt automatisch aan één van de erfgenamen toegestuurd. Wordt er geen aangifte toegestuurd en komt de verkrijging boven de vrijstelling uit, dan moeten de erfgenamen op eigen initiatief verzoeken om uitreiking van de aangifte.

4. Aangifte loonbelasting

Als onderdeel van de periodieke salarisverwerking is de aangifte loonbelasting een maandelijks terugkerend aandachtspunt.

3. Aangifte inkomstenbelasting

Wij halen het maximale uit uw aangifte, met gebruikmaking van de aftrekposten waar u recht op heeft. Wij dragen  zorg voor de correspondentie met de belastingdienst bij vragen inzake de aangifte.

5. Aangifte omzetbelasting

Zodra u als ondernemer voor de btw geregistreerd staat bij de belastingdienst, ontvangt u een brief met informatie over het tijdvak waarbinnen de aangifte omzetbelasting gedaan moet worden. Dit kan per maand, per kwartaal of per jaar zijn.

6. Aangifte vennootschapsbelasting

Belastingplichtige lichamen voor de vennootschapsbelasting (doorgaans de nv, bv, coöperatie e.d.) dienen jaarlijks na afloop van het boekjaar een aangifte vennootschapsbelasting te doen.

We verzorgen uitstel voor het indienen van aangiften, maken schattingen voor inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, dienen verzoeken in voor een voorlopige teruggaaf, bewaken voorlopige aanslagen, controleren aanslagen, stellen bezwaar- en beroepsschriften op en hebben overleg met de belastingdienst.